Adipose Derived Stem Cells (ADSC)

Vi skal også tilby stamcelle behandling for ledd og hud basert på ADSC (fett vev) i nærmest framtid. Mere info kommer snart

«deg selv – bare bedre»