E
R
X
O
T
T
EXORT

Hva er egentlig en stamcelle?

Hva er egentlig en stamcelle?

Du har helt sikkert hørt om stamceller! Men hva er egentlig en stamcelle, og hva skiller en stamcelle fra en helt vanlig celle? En stamcelle er en uspesialisert celle som kan utvikle seg til spesialiserte celletyper i kroppen, som for eksempel blodceller, muskelceller, og fettceller. I motsetning til vanlige celler kan stamceller dele og forny seg over lange perioder, uten å bli spesialisert. På den måten danner de en slags «reservoar» av celler. Du kan tenke på stamceller som store stoffruller hvorfra du kan lage plagg du ønsker etter dine behov.

Kroppen har mange forskjellige typer celler. Stamceller har altså to spesielle egenskaper:
1 De kan dele flere ganger for å lage nye celler.
2 Når de er delt, kan de velge hvilken type celle som skal bli i henhold til kroppens behov.

 

1. Det er fortsatt svært tidlige dager for denne undersøkelsen.
Forskere har ennå ikke identifisert de spesifikke faktorene i ungt plasma som er ansvarlige for Wyss-Corays resultater. Og når de gjør det må man finne ut hvordan man injiserer disse faktorene i mye større konsentrasjoner, og hvordan man best kan blande dem med andre ingredienser. Dessuten kan aktivering av stamceller fra ungt plasma være kreftfremkallende, og dermed være for risikabelt for mennesker. Vi vet ennå ikke om overføring av blod mellom unge og gamle vil virke på mennesker, eller hvor bra.

 

Det er tre hovedtyper av stamceller:
Embryoniske stamceller
Somatiske/voksne stamceller
Indusert pluripotente stamceller (IPSC)

 

Embryonale stamceller kommer fra embryoer som bare er 3-5 dager gamle. Dette er cellene som aktiverer blastocystene, det vil si samlinger av celler som vil bli alle de forskjellige spesialiserte celletypene som trengs for å lage et foster og etter hvert baby.
Embryonale stamceller er såkalt «pluripotente». Det vil si at de kan bli til noen få celletyper.


Voksne stamceller
leverer celler som gjør at mennesker og dyr vokser. De brukes også til å erstatte celler som er skadet. Voksen stamceller finnes i beinmargen (mesenkymale stamceller) og i fett (adipose avledede stamceller/ADSC). Voksne stamceller er såkalt «multipotente», det vil si at de kan bli til mange forskjellige typer celler i kroppen, men ikke alle. For eksempel kan de ikke bli nerveceller.


Indusert pluripotente stamceller
, som navnet antyder, er fremstilt i laboratoriet fra normale, voksne stamceller. De er «omprogrammert» for å få dem til å virke som embryonale stamceller.

 

Hvordan vet en stamcelle hvilken type celle den skal bli?

Hver celle i kroppen har ALLE «instruksjonsmanualer», det vil si gen-sekvenser som potensielt kan bli til en spesialisert celle. Signaler fra mikromiljøet i vevene forteller cellen hvilken av «instruksjonsmanualene», det vil si gen-sekvensene som skal leses. Dette gjør at stamcellen kan sette i gang de nødvendige modifikasjonene for å gjøre cellen til en bestemt type.

REGENERATIVE tilbyr behandlinger av ledd og hud med stamceller og vekstfaktorer.

Comments are closed.

Har du spørsmål om vår stamcellebehandling?  Send til Messenger