E
R
X
O
T
T
EXORT

PRP, PRF – hva er egentlig forskjellen?

PRP, PRF – hva er egentlig forskjellen?

Behandling med PRP (Platelet Rich Plasma) har vært benyttet i et tiår allerede. Behandling har vært brukt rent medisinsk, men har også blitt en populær kosmetisk behandling for å få huden til å se yngre og friskere ut. Innen skjønnhetsindustrien er PRP best kjent under navnet Drakulabehandling, noe som nok også har bidratt til å gjøre behandlingen til en kommersiell suksess. «Evig» ung ved hjelp av ditt eget blod, hva er vel bedre enn det!

I den siste tiden har PRF (Platelet Rich Fibrin) tatt mer og mer over for PRP. Disse bokstavene og ordene er til forveksling veldig like, og for utenforstående høres også dette ut som om man snakker om akkurat det samme. Det er ikke så langt unna sannheten, men det er allikevel en vesentlig forskjell som gjør at man sier at PRF er andre generasjon blodplasma-behandling.

 

Bare kort innpå, behandling med PRP og PRF utføres ved at man tar en blodprøve av pasienten før man sentrifugerer blodet i en viss hastighet og tid. Blodet skiller seg slik at man sitter igjen med et plasma, eller blodserum om du vil, med de stoffene i blodet man ønsker å injisere tilbake i ledd og hud for å oppnå en ønsket regenererende effekt. PRP og PRF sentrifugeres ulikt, og forskerne har funnet frem til at PRF har bedre effekt.

 

Det kan fort bli noen medisinske fremmedord når man skal forklare hva som faktisk er forskjellen, men vi skal prøve å forklare så enkelt som mulig.

Cytokiner er et av virkestoffene som man setter pris på ved en blodplasmabehandling. Det er signalmolekyler som blir laget av celler. De hjelper til å kontrollere immunsystemet og bekjempe sykdom, og er med på å regenerere cellene. I PRF blir cytokinene (farget grønt i figur 3) fanget og beholdt inne i fibrin (som er et sterkt nett av glykoproteiner). Det finnes ikke bundet cytokiner i PRP. Men både i PRP og PRF finnes det sirkulerende cytokiner (farget som rødt i figur 2 og 3).

Man ønsker at cytokinene skal ha virkning så lenge som mulig. Cytokinene som sitter på fibrinmassen (figur 3: de grønne punktene) frigis langsommere enn de som sirkulerer rundt (røde punkter i figur 2 og 3) og vil derfor være til stede på «skadestedet» over lengre tid. Dermed har de en helbredende virkning veldig mye lengre, og det er derfor PRF har en bedre virkning enn PRP.

PRF har i tillegg glykaniske kjeder (merket som lilla i figur 3) som er lagd blant annet av hyaluronsyre. Som kommer fra blodplater og blod. Disse glykaniske kjedene hjelper også til å fremheve den regenererende prosessen, og er kun tilstede i PRF.

Dessuten har fibrinholdig plasma en annen konsistens som blant annet egner seg til volumbehandlinger i huden, noe man ikke kan oppnå med PRP.

Figur 1

Dette bildet illustrer hvordan et nettverk av fibrin ser ut.

 

Figur 2

Slik ser det biologiske materialet fra en PRP ut. Her ser du hvordan signalstoffet cytokiner (røde punkter) sirkulerer rundt i vevet.

 

Figur 3

Slik ser det biologiske materialet fra en PRF ut. De bundede cytokinene (grønne punkter) finnes kun i PRF, og siden de sitter fast på fibrinet frigjøres de over lengre tid. I tillegg er de sirkulerende cytokinene til stede (røde punkter). Glykaniske kjeder er farget lilla, og finnes kun i PRF.

 

Kilder: David M. Dohan, DDS, MS,a Joseph Choukroun, MD,b Antoine Diss, DDS, MS,c Steve L. Dohan,d Anthony J. J. Dohan,e Jaafar Mouhyi, DDS, PhD,f and Bruno Gogly, DDS, MS, PhD,g Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;101:E45-50)

Comments are closed.

Har du spørsmål om vår stamcellebehandling?  Send til Messenger