DIAGNOSTIKK

Vi stiller diagnosen ved hjelp av vanlig klinisk undersøkelse, samt røntgen eller MR-bilder. Det anbefales at dette er tatt i forkant av undersøkelsen, slik at vi kan stille en korrekt diagnose med det samme. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig med en beskrivelse fra røntgenlege hvor det fremkommer hva som er galt. I tvilstilfeller vil det være nyttig å ha bildene med seg på en CD. Hvis relevante bilder ikke foreligger, kan vi være behjelpelige med henvisning til relevant undersøkelse ved sykehus eller privat røntgeninstitutt.