Våre behandlinger

Regenerative tilbyr 2 stamcellebaserte behandlingsmetoder, iPRF (injectable Platelet Rich Fibrin) hvor vi bruker fibrin fra ditt egent blod, og ADSC (Adipose Derived Stem Cells) hvor vi høster stamceller fra magefettet. Begge metoder har vitenskapelig dokumentert effekt på artrose smerter, men er litt forskjellige med hensyn til prosedyre, effekt og varighet.

IPRF stamcelle behandling av ledd

IPRF stamcelle behandling av ledd egner seg best hos pasienter med mild til moderat artrose, og derfor vil tidlig diagnostikk og behandling være fordelaktig. Dette vil kunne begrense eller forsinke utviklingen av mer alvorlig artrose. Flere undersøkelser har påvist betydelig forbedring, (50 – 90% smerte fri), etter behandlinger med iPRF.
Les mer

ADSC «Adipose Derived Stem Cells»

Den siste nytt og mest effektiv stamcelle basert behandling for ledd med mer avansert artose er ADSC, dvs. «Adipose Derived Stem Cells». Dette er en behandling hvor vi bruker en høy konsentrering av Stamceller, som vi høster i fettvev fra pasientens mageområde. En enkel behandling som gir betydelig forbedring av smerte og bevegelighet.
Les mer

Diagnostikk

Vi stiller diagnosen ved hjelp av vanlig klinisk undersøkelse, samt røntgen eller MR-bilder. Det anbefales at dette er tatt i forkant av undersøkelsen, slik at vi kan stille en korrekt diagnose med det samme. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig med en beskrivelse fra røntgenlege hvor det fremkommer hva som er galt. I tvilstilfeller vil det være nyttig å ha bildene med seg på en CD. Hvis relevante bilder ikke foreligger, kan vi være behjelpelige med henvisning til relevant undersøkelse ved sykehus eller privat røntgeninstitutt.
Les mer

Følg oss på sosiale medier