For helsepersonell

Bibliografi av vitenskapelig dokumentasjon for terapeutiske behandlinger som tilbys av Regenerative.

Legene ved Regenerative er overleger med spesialkompetanser i ortopedisk kirurgi og smertebehandling. Under finner du litteraturgjennomgang av vitenskapelige publikasjoner dokumenterer bruk av PRP, iPRF og ADSC.

 

Sammendrag

Behandlinger for ledd- og senesmerter ved Regenerative tar sikte på å forbedre funksjonen, redusere smerte og regenerere berørte ledd. De anvendte teknikkene er basert på sunne vitenskapelige prinsipper som har blitt godt dokumentert i medisinsk litteratur. Regenerative behandlinger bruker ikke noen kunstige tilsetningsstoffer eller stoffer for å oppnå de ønskede effektene. Behandlingene er basert på å oppnå høye konsentrasjoner av vekstfaktorer og cytokiner avledet fra autologt blod eller fettvev. Disse injiseres deretter under kontrollerte forhold i passende fellesrom.