Behandlingskonsept

Visste du at det er mer stamceller i fettvev enn i benmarg?

Stamceller en unik type celler som er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen. Forskere håper at stamceller i nærmeste fremtid kan brukes til å kurere stadig flere sykdommer, til å lage nye organer og brukes i behandling av sykdommer som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, hjerteinfarkt, slag og diabetes.

REGENERATIVE tilbyr stamcellebehandling av ledd

Regenerative behandler smertefulle ledd med lett til moderat artrose (slitasje), samt slitasje/betennelses tilstander i sener. Til dette bruker ditt eget blod (iPRF- injectable Platelet Rich Fibrin) eller stamceller fra magefettet, ADSC (Adipose Derived Stem Cells). Begge metoder har vitenskaplig dokumentert effekt på artrose smerter. Les mer her

Behandlingene tar sikte på å forbedre funksjonen, redusere smerte og regenerere berørte ledd. Det brukes ikke noen kunstige tilsetningsstoffer eller stoffer for å oppnå de ønskede effektene. Behandlingene er basert på å oppnå høye konsentrasjoner av vekstfaktorer, cytokiner og stamceller avledet fra autologt blod eller fettvev. Disse injiseres deretter under kontrollerte forhold.

«deg selv – bare bedre»